Czerwony punkt na mapie wskazuje położenie Villi Magnolia.